چین اتصال اترنت آلومینیومی HNS ASIC Miner Quiet Goldshell HS3 SE 930G 930W

اتصال اترنت آلومینیومی HNS ASIC Miner Quiet Goldshell HS3 SE 930G 930W

نرخ هش: 930 گرم
الگوریتم: Blake2B+SHA3
مصرف برق: 930 وات
چین 230W HNS ASIC Miner Goldshell HS BOX 235G Hash Power In A BOX

230W HNS ASIC Miner Goldshell HS BOX 235G Hash Power In A BOX

نرخ هش: 235 گرم
الگوریتم: Blake2B+SHA3
مصرف برق: 230 وات
چین فلزی HNS ASIC Miner Goldshell HS5 High Hashrate 2700G 2654W

فلزی HNS ASIC Miner Goldshell HS5 High Hashrate 2700G 2654W

نرخ هش: HNS: 2700GH/s یا SC: 5400GH/s
الگوریتم: Blake2B+SHA3
مصرف برق: HNS: 2650W یا SC: 1500W
1